Om sidan

Mål och syfte

1: Samla och presentera lämpliga kunskapskällor inom akutsjukvård för läkarstudenter på Örebro Universitet.

2: Samla den undervisning som ges vid andra lärosäten inom akutsjukvård.

3: Tillämpa Free Open Access Medical Education (FOAMed). Ge och ta!

4: Tillämpa principen “Hellre inte helt färdigt än inget alls”.

Min uppfattning är att det kan vara svårt för läkarstudenter att värdera och navigera bland de informationskällor som finns inom akutsjukvård. Det finns en stor risk att de tar till sig fel information och lägger för mycket tid och resurser på något som inte är vad denne behöver veta just då.

Om studenter i tidigare terminer är intresserade av akutsjukvård och vill lära sig mer så kan det vara mycket svårt att förstå vad som kommer att undervisas om framöver och vilka nivåer av kunskap det finns inom ämnet.

Det finns olika sätt att tillgodose sig kunskap. För en del passar föreläsningar bäst, för andra videoklipp och en del kanske bara vill klicka runt bland olika typer av källor.

Detta är i alla fall ett försök. /Patrik 

———————————————————————————————-

Jag tar gärna emot idéer, förslag på förbättringar osv. Du kan mejla mig på patrikhallmen ( snabela ) gmail.com eller skriva här under.

Ibland kanske jag inte ändrar bara för att det är komplicerat (tex viss layout osv), jag inte håller med eller att jag inte har tid just då. Men jag är fortfarande lika glad för feedbacken 🙂