Feedback på akuten

Syftet är att visa på hur man väldigt lätt kan skapa ett feedbackvänligt klimat för läkarstudenter, spec.ssk och läkare. Du kan sätta upp QR-koder på aktuella stationer som länkar hit; såsom ultraljudsapparat eller larmrum. Jag har valt att göra det enkelt så att resultatet skickas till en mejl. Om det finns ett intresse så kan jag fixa lite statistik och snyggare format. Detta går ju att fixa snabbt med väldigt små resurser för just din arbetsplats. Fastna inte i möten och projektgrupper, bara gör 🙂

Allmänna tips om feedback kan du exempelvis hitta här: https://akutentips.info/feedback/

DOPS – Direct Observation of Procedural Skills

Om du vill ha en vanlig pdf-blankett: DOPS enkelDOPS modifieradDOPS mod instruktion

Funkar inte med alla epostklienter än 🙁

DOPS
Förstår indikation för ingreppet, känner till anatomin och tekniken
Informerat och fått godkännande från patienten
Förbereder ingreppet på ett adekvat sätt (inklusive hygienaspekter)
Förbereder ingreppet med adekvat bedövning/premedicinering/anestesi
Tekniskt skicklig
Arbetar sterilt (om det är aktuellt)
Ber om hjälp på ett adekvat sätt
Avslutar ingreppet på ett adekvat sätt
Kommunikationsförmågan
Sammanfattande bedömning av förmågan att genomföra ingreppet
Svårighetsgrad, för på den nivån läkaren borde befinna sig

Mini-CEX

Om du vill ha en vanlig pdf-blankett: MiniCEX enkelMiniCEX modifieradMiniCEX mod instruktionMiniCEX vfu öru

Funkar inte med alla epostklienter än 🙁

Mini-CEX
Svårighetsgrad, i relation till den nivån hen bör befinna sig på
Anamnes
Status
Kommunikationsförmåga
Bemötande/professionalism
Klinisk bedömning
Förståelse för patofysiologi
Organisationsförmåga/effektivitet
Övergripande bedömning