Översikt läkarprogrammet

Om du klickar på ett moment/länk så kommer du till en av huvudsidorna där föreläsningen/praktiska momentet och/eller alternativa källor för ämnet finns. Tex artiklar, filmer, föreläsningar från andra läkarprogram osv.

Under arbete!

Akutsjukvård på andra läkarprogram: Du hittar många föreläsningar på de olika undersidorna men här finns en del samlat – Akutsjukvård LinköpingAkutsjukvård UppsalaTrauma T8 Lund

 Termin 11 – Akut/AnIVA-kursen
TeoriABCDE, Differentialdiagnostik, Prehospital vård, Smärtlindring på akuten, EKG på akuten, EKG på akuten del 2, E-Exponering, F-Förberedelse, Traumaomhändertagande, Katastrofmedicin, Respirationssvikt, Cirkulationssvikt, Medvetslöshet, Blodgastolkning (några hålls som en gemensam föreläsning tillsammans med AnIVA)
PraktisktABCDE – initialt omhändertagande, fokus usLuftvägshanteringKärlaccessIPSABCDE – initialt omhändertagande och akut handläggningKatastrofmedicin
 Termin 6Termin 7Termin 8Termin 9Termin 10
Teori  Chock   
PraktisktGynstatusSBARA-HLRArtärgasLPRektoskopiSkrotalpalpSutureringFotstatusNäsblödningÖNHÖgonusBarn-HLRGynOSCE 
 Termin 1Termin 2Termin 3Termin 4Termin 5
Teori     
PraktisktBasal HLRStatusNeurostatusOrtopedstatusS-HLRKADPVK BukpalpPsyk-ststus/anamnes

Här ska förhoppningsvis föreläsningar/moment från andra kurser (Örebro), som gränsar till akutsjukvård, läggas upp:

F= Föreläsning, S= Seminarium, BG= Basgrupp

termin 4: Vårdhygien (S), Sepsis/endokardit (F), Antibiotika (F), Infektion i leder/skelett (F), Syra-bas (F),

termin 5 – Ultraljud (F), Rektalblödning (F), Elektrolytrubbningar (S), Akut njursvikt (F), Suicidalitet (S)

termin 6 –

termin 7 – EKG (se EKG-sidan), Chock (F), Sepsis (BG)

termin 8 – Akut ortopedi (F), Idrottsmedicin (F), Akut njursvikt (F),

termin 9 – Glaukom (F), Yrsel (F), Akut psykiatri (F), Akut pediatrik (F), Akut gynekologi (F), Barn som far illa (F), Barnortopedi (F), Tvångsvård (F),