EKG-modul 4: Övrigt/HLR

Denna sida riktar sig specifikt till t11-studenterna i Örebro och deras akut/aniva-kurs. Där de får en intro-föreläsning (se nedan) samt en fall-föreläsning ett par mån senare där fokuset är akutsjukvård med EKG som en del i det. Mellan dessa två så får studenterna inläsningsmaterial/uppgifter. Detta är ett av dem. Så för er utomstående, se sidan som en fortsättning på en föreläsning.


Bra sidor för mer information:

A-HLR vuxen – HLR-rådet

Kardiologi.se – Praktisk kardiologi för klinisk vardag

EKG-tolkning, EKG-diagnostik, utredning, behandling och kardiologi (ekg.nu)

EKG tips för halv-vana.

FöreläsningarFörklaring
EKG på akuten.pdfAkut/Aniva-kursen t11 Örebro Universitet (del 1)
EKG på akuten del 2.pdfAkut/Aniva-kursen t11 Örebro Universitet (del 2)

Dokument:


Skänkelblock

Kolla på denna film: Fascicular Blocks, Animation – YouTube

Försök och förstå detta med fascikelblock och bifascikulärt block. Bilder från EKG-tolkning, EKG-diagnostik, utredning, behandling och kardiologi .

Video som kanske kan hjälpa Fascicular Blocks: High Yield Reshoot – YouTube

15min film som beskriver allt: ECG course: Fascicular Blocks, Dr. Sherif Altoukhy – YouTube

Avancerad nivå men bra om man tar sig tiden. EKG-atlas, retledningshinder – Internetmedicin (gå ner till “Skänkelblock”)

Att kunna “vanligt” högergren-/vänstergrenblock, det är absolut grundkunskap.

Elaxel

Från EKG tips för halv-vana. – Akutentips.info

Hjärtstopp

Ni förväntas kunna A-HLR. Här har ni de svenska riktlinjerna samt även europeiska råd. Pediatriskt A-HLR har ni inte lärt er men enligt mig så ska alla läkare givetvis kunna det. Kommer förhoppningsvis under er AT. Har i alla fall lagt upp det nedan :-). Neonatal HLR är överkurs.

Läkemedelsdoser så är det svenska A-HLR ni absolut måste kunna.

ERC har nya riktlinjer och guider för 2021. Ni kan läsa dem här ERC Guidelines (cprguidelines.eu). Jag har lagt in bilder från de svenska och de europeiska som är uppdaterade och enligt mig mer lättlästa i en akut kontext.

Här är ett annat sätt att se på hur man kan undersöka och åtgärda reversibla orsaker. Ni ser att det i princip följer ABCDE-konceptet. (tips: skriv ut dubbelsidigt i fickformat)

Traumatiskt HLR ska ni givetvis kunna. Som ni också ser så krävs det expertis för tex nödthoracotomi. Dvs inte en nyleggad läkare.

Bakgrundsanamnes kan ge ledtrådar för orsaken till ett hjärtstopp. Detta kan vara en hjälp:

Aortadissektion

Enkel behandlingsöversikt: Aortadissektion – Janusinfo.se

Mer fokus på diff.diagnostik: Aorta dissektion – Akutentips.info

Fundera på om/hur en aortadissektion kan påverka ett EKG. Omkring 30% har normala EKG. Det är bra och kunna detta med kärl och vad avledningarna symboliserar.


Om ni tycker att detta med EKG är skoj och/eller viktigt så kika gärna på SWESEM’s metod för EKG-tolkning:

SWESEM’s hemsida hittar ni en hel del utbildningsmaterial, på avancerad nivå.