EKG-modul 1 – Repetition

Denna sida riktar sig specifikt till t11-studenterna i Örebro och deras akut/aniva-kurs. Där de får en intro-föreläsning (se nedan) samt en fall-föreläsning ett par mån senare där fokuset är akutsjukvård med EKG som en del i det. De får tid för att repetera den EKG-undervisning de fått tidigare under programmet. Mellan introföreläsningen och fallgenomgången så får studenterna inläsningsmaterial/uppgifter under deras VFU. En förhoppning på ett progressivt lärande. De ligger som undersidor till denna. (EKG-modul 2: IschemiEKG-modul 3: ArytmiEKG-modul 4: Övrigt/HLR).


Titta igenom alla tidigare föreläsningar och träna på många EKG:n från era tidigare
terminer. Tidigare föreläsningar, från programmet, ligger på Blackboard som en
ZIP-fil.
Ni ska kunna EKG-kurvan och förstå vilka impulser i hjärtat som varje del representerar.
Det låter så självklart men det är så viktigt. Inte bara mönsterigenkänning utan även genom
att förstå avledningarnas position, vad kurvan representerar osv. Så att man exempelvis
kan man upptäcka exempelvis STEMI utan att det initialt syns.

Repetera gärna kranskärlen och fundera på hur tex en stenos i ett specifikt kranskärl kan
visa sig på ett EKG.

Exempel på EKG-tolkningar och diagnoser ni bör kunna diagnostisera och
behandla:

(Det är också viktigt att förstå patofysiologin bakom dessa EKG-förändringar.)
Förmaksflimmer
Förmaksfladder
STEMI
NSTEMI
Vänster och högergrenblock
Ventrikeltakykardi
Ventrikelflimmer
PEA
AV-block
Supraventrikulär takykardi

Bra sidor för mer information:

Kardiologi.se

EKG-tolkning, EKG-diagnostik, utredning, behandling och kardiologi (ekg.nu)

EKG tips för halv-vana

EKG-tolkning — akuten.li

EKG vid syncope

Synkope och PE, PESIT

Föreläsningar:

FöreläsningarFörklaring
EKG på akuten.pdfAkut/Aniva-kursen t11 Örebro Universitet (del 1)
EKG på akuten del 2.pdfAkut/Aniva-kursen t11 Örebro Universitet (del 2)
Hjärtstopp.pptxFöreläsning för AT-läkare Lund

Video: Brugada Syndrome

Dokument:

Riktlinjer och artiklar: