VFU på Akutkliniken USÖ

Ni är varmt välkomna till oss på Akutkliniken USÖ!

Vid frågor kring vilka veckor man är placerad var: Mejla malin.bertilsson@oru.se

Kontaktperson för VFU USÖ akutkliniken: Niclas Lewisson. niclas.lewisson@regionorebrolan.se. 019-6020184 (markerat “Akutsjv” i VFU-listorna, dvs ej för kirurg-/medicinkliniken, läs nedan)

På vår akutmottagning så har du olika placeringar. Respektive placering ansvarar formellt för din VFU-placering. Om du har en “kirurg-vecka” så är det kirurgkliniken som ansvarar för dig, Om du har en “medicin-vecka” så är det medicinkliniken som har ansvaret. Det är dessa du ska höra av dig till vid frågor eller “strul” i samband med din VFU.

Jag har längre ner lagt in den info de har gett till studenterna tidigare terminer. Så har ni inte fått ny information så gå på det.

Längre ner hittar ni intyg, dokument, medicin- och kirurgklinikens information!

Informationsbrev som förklarar om er VFU-vecka hos oss (“akutsjv”):

Dokumentet ovan är generell information och ett ramschema. Detaljschemat kan ändras för just dig. Du får besked om detta via epost inför placeringen. Men de flesta veckor ser ut som detta.

Schema:

Generellt schema, exakt schema ges via mejl inför er placering. (som tdigare nämnt för veckan “akutsjukvård” på USÖ)

Som ni ser är tre av fyra dagar placeringar med sjuksköterska. Vi har erfarna sjuksköterskor, och spec.sjuksköterskor, med stor erfarenhet av akutsjukvård samt prehospital vård. Syftet är att ni nu ska få möjlighet att börja förstå hur triage, ledning av en akutenhet, larmomhändertagande och flödet ser ut i praktiken.

Att läsa på inför placeringen: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/19399/LKT1312s631_635NY.pdf (eller på måndagen om ni inte hunnit)

Skall göras under placeringen: Mini-CEX och patienthandläggning enligt ABCDE

Passerkort och diktering: Behörighet ges av vår klinikadminstratör Jenny Sandberg. I normala fall behöver du inte göra något. Om det strular så finns hon på våningen ovanför akuten eller tfn 23620. Till ambulansen kommer ni inte kunna komma in. Ni får knacka. För kirurg- och medicinplaceringar så sköter deras kliniker detta.

Lunch: Du har ingen planerad lunchrast utan måltidsuppehåll. Ta med matlåda. Ställ den i personalrummet, våningen ovanför akuten.

Katastrofplan: Under er hela VFU (akutplaceringar och aniva) så har ni en katastrofuppgift att förbereda. Det spelar ingen roll under vilken vecka ni gör denna. Var god se info om uppgiften på blackboard. Information om finner ni både på intranätet och hos ledningssköterskan.

Medicin- och kirurgklinikens information:

Denna info gäller VFU-placeringar på USÖ “akutsjukvård”. Om du är placerad på kirurgkliniken eller medicinkliniken (men på akuten usö :slight_smile: ) då kan du läsa nedanstående dokument alternativt/och universitetets sida; Student – Institutionen för medicinska vetenskaper – Örebro universitet . Där hittar du även alla intyg och allmän info.

Info till ssk som handleder:

Intyg och dokument:

Katastrofplanen på USÖ:

Intyg ovan ska skickas in för godkänd VFU. Nedan är ett dokument som du kan använda som stöd för praktiska moment som bör genomföras under din VFU oavsett vilken akutmottagning: