Trauma och ortopedi

Lunds Universitet tillhandahåller en ypperlig undervisning via Internetanestesi. Där finns filmer och quiz som är riktigt bra. Regga dig, kolla igenom och gör quizen så får du en väldigt bra utbildning inom trauma, brännskador osv: Trauma T8 Lund


Bra sidor för mer information:

https://traumarummet.se/ (avancerad nivå)

http://ortopedkollen.se

Trauma T8 Lund – (internetanestesi), en fantastisk resurs!

Filmer:

Traumaövning, Uppsala

Trauma A-E

Traumalarm Nivå 1

Ny på akutrummet

Omhändertagande på akuten

Handkirurgi på akutmottagningen

Brännskada: akut omhändertagande

Thoraxskador

Geriatriskt trauma

Pediatriskt trauma

Hjärtstopp vid trauma (filmerna på vimeo är på avancerad nivå, för intresse)

Eye Trauma

Achilles Tendon Rupture

Electrical Injuries

Föreläsningar:

Dokument:

Riktlinjer och artiklar:

Om ni är väldigt intresserade av trauma och traumaledarskap så finns boken för kursen European Trauma Course gratis att ladda ner om ni registrerar er. On line resources | ETC (europeantraumacourse.com) (på specialistnivå)