Riktlinjer RÖL

*De riktlinjer som enbart ligger på intranätet har jag laddat ner och lagt upp här (offentligt material såklart). Fördelen är att man kommer åt utanför intranätet, tex via privata mobilen. Jag ska uppdatera regelbundet men ska försöka komma på ett bra system för att även länka direkt till intranätet (om man har tillgång till det).

Här är de riktlinjer som kan vara aktuella vid arbete på akutmottagningen. Det kan tyckas vara dubbelarbete när allt finns på intranätet. Men då har du aldrig provat att hitta på intranätet. Och det du aldrig visste fanns kommer du förmodligen heller aldrig hitta :slight_smile:

Dokumenten är i de flesta fall inte skrivna av akutkliniken men involverar ett akut omhändertagande. Tanken är också att kunna komma åt nästan allt utan att vara ansluten till intranätet.

Dokument och länkar – Medicinska riktlinjer – Uppdaterat 2022-05-28

Addison: addison.pdf

Akut buk: akutbuk.pdf

Akut IBD: akutibd.pdf

Akut konfusion hos äldre: Akut konfusion

Akuta koronara syndrom: AKS.pdf och STEMI-flödeschema.pdf

Akutlarm: Akutlarm.pdf

Akut ortopedi: http://intra.orebroll.se/riktlinjer–rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/ortopedi/akutortopedi/handbok-for-akutfall-ortopedkirurgiska-kliniken/ (länk till intranätet, här finns allt du behöver veta om akut handläggning).

Allvarlig blödning behandling: Allvarlig blödning.pdf

Anafylaxi: Åtgärder vid anafylaxi

Ascites: Ascites.pdf

Barnortopedi: Barnfrakturer – ett kompendium från Astrid Lindgrens Barnsjukhus (länk till Astrid Lindgrens barnortopedhäfte vilket även används i Örebro)

Blod i avföringen, färskt: blodavforing.pdf

Blödande esofagusvaricer: Blödande esofagusvaricer.pdf

Blödning övre gastro: Blödning, handläggning av övre gastrointestinal blödning.pdf

Brännskadepatient: Brännskadepatient – Akut omhändertagande – AnIVA.pdf

Brännskador, vårdprogram: Brännskador, vårdprogram.pdf

Commotio barn: Handläggning av barn med skallskada inkl commotio påUSÖ.pdf

DVT: DVT, primärvård/akuten

DVT och lungemboli (allt): Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) hos vuxna.pdf

Epiglottit: Epiglottit, akut.pdf

Heparininfusion vid lungemboli: Heparininfusion.pdf

HLR, avstå?: HLR – ställningstagande till att avstå från HLR, riktlinje vid medicinska klinikenUSÖ.pdf

Huggormsbett: Huggormsbett.pdf

HHS, hyperglykemiskt hyperosmolärt: Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS).pdf

Hyperkalcemisk kris: Hyperkalcemisk kris.pdf

Hypertensiv kris: Hypertensiv kris.pdf

Hypotermi och köldskador: Hypotermi och lokala kylskador omhändertagande på Akutmottagningen.pdf

Ketoacidos barn: Ketoacidos barn.pdf

Leversvikt akut: Leversvikt – akut (ALF).pdf

Lumbalpunktion vid CNS-infektion: Lumbalpunktion vid misstänkt CNS-infektion.pdf

Lumbalpunktion vid SAB: Lumbalpunktion vid misstänktSAB.pdf

Läkemedelsbiverkan: Checklista vid symptom

Läkemedel för vanliga symptom hos äldre: Läkemedel för äldre

Läkemedel som bör förskrivas restriktivt för äldre: Läkemedel för äldre – försiktighet

Neutropen feber: Neutropen feber och antibiotikaprofylax.pdf

Njurmedicin akut: Njurmedicin, akut.pdf

Sepsis på IVA: Svår sepsis och septisk chock på IVA. Behandling.pdf

Opioder: Konverteringstabell

Ortopedi – akut handläggning: http://intra.orebroll.se/riktlinjer–rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/ortopedi/akutortopedi/handbok-for-akutfall-ortopedkirurgiska-kliniken/ (länk till intranätet, har inte lyckats ladda ner)

Pneumoni: Samhällsförvärvad pneumoni

Rädda hjärnan: Rädda hjärnan

Standardiserade vårdförlopp: SVF

Status epilepticus: Behandling av status epilepticus hos vuxna.pdf

STEMI: se Akuta koronara syndrom

Strama Örebro: https://strama-orebro.infosynk.se/

TBI, skallskada: Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna – Internetmedicin

Traumamanual: Traumamanual Region Örebrolän.pdf

Trombosbehandling vid RÄDDA HJÄRNAN: Alteplas – Trombosbehandling vid Rädda Hjärnan.pdf

Urologi: akut-urologi.pdf

Tyreotoxisk kris: Tyreotoxisk kris.pdf

Specifika läkemedelsriktlinjer i RÖL

Antidotregister: https://giftinformation.se/Antidot/Lagerhallare/74?utgangspunktId=0&query=%C3%96rebro

Rek. läkemedel RÖL: https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/lakemedel/lakemedel/rekommenderade-lakemedel/

Patientinformation RÖL (ej klart)

SVF-information: Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, SVF – RCC (cancercentrum.se)

Andra regioner (ej klart)

Vg-region: Alla riktlinjer