Läkemedel/behandling

Använd gärna de bra sidor och tjänster som redan finns. Kolla gärna även dina lokala riktlinjer. Här kommer jag lägga jag upp tips på ex. akut smärtlindring men även lista de akuta läkemedel som ni bör utantill.

Bra källor för akut behandling: https://janusinfo.se/https://akutasjukdomar.se/https://www.internetmedicin.se/

För lkm vid amning/graviditet, njurpåverkan, interaktioner använd https://janusinfo.se/

Böcker/häften att ha i fickan: https://akutboken.se/Akut internmedicin och Akut kirurgi

Läkemedel som bör undvikas till äldre: Socialstyrelsens lista

Läkemedel/behandling för barn: Akut pediatrik häfte

För lite djupare läsning om intranasal administrering av läkemedel: http://intranasal.net/

Dokument:

FöreläsningFörklaring
SmärtföreläsningSmärtföreläsning t11 USÖ

De tillstånd som man bör kunna läkemedel och doser utantill som t11-student:

TillståndLäkemedel och dosKommentar
A-HLR–>
Lär dig gärna:

Akut astmaSyrgas, ventoline 5-10mg(inh) + atrovent 0.5mg(inh), ev betapred 0,5mg*10(po)Läs Astma bronkiale janusinfo
AnafylaxiAdrenalin 0.3-0,5mg(po), betapred 0,5mg*10(po), (alt 4mg/ml 2ml iv), desloratadin 10mg(po) plus ev vätska, syrgas, ventolineLäs Anafylaxi janusinfo
Hypoglykemi30% glukos, 30ml ivVid medvetandesänkt. Tänk att mat ofta funkar bra.
Kramper/Status ep.Stesolid 10mg (iv) alt Lorazepam 4mg (iv) alt Midazolam 10mg (im) alt Midazolam 10mg (in*) alt Buccolam 10mg (po*) alt Stesolid 10mg (rektalt*)*osäkrare upptag/effekt. Men tex initialt om patient inte har infart. Kan upprepas. Tänk ergenyl, keppra och ev propofol (sövning) vid refraktär status ep.

Akut smärtlindring

Info kommer. Kolla på föreläsningen ovan så länge.