Kliniska verktyg och appar

Alla bedömningsinstrument som nämns nedan finns bla i MDcalc som du finner bland apparna. Som allt annat är dessa utvalda för att vara på en nivå som passar termin11/nyutexaminerad.

MDcalc: https://www.mdcalc.com/

Bedömningsinstrument:

Lungemboli: PERC-rule samt Wells score med D-dimer. Lungemboli Janusinfo

Pneumoni: CRB-65

Nacke: Canadian C-spine rule samt NEXUS criteria

Appendicit: AIR-score

Alkoholabstinens: CIWA-Ar

Suicidtrappan: https://akuten.li/suicidalitet-riskbedomning/ (det finns blankett på sidan)

Fotledsdistorsion: Ottawa ankle rule

TBI vuxna:

TBI barn:

LVM, LPT/Vårdintyg, orosanmälan

LVM-anmälan: https://akuten.li/lvm/

LPT/Vårdintyg: https://akuten.li/vardintyg/

Orosanmälan: https://orosanmalan.se/

Appar Android (för iphone sök vetja):

Ambulans RÖL Appen som Ambulansen i RÖL använder. Mycket bra och lättöverskådliga riktlinjer. Även bra app för att bara lära sig mer om akutsjukvård.

Akut kirurgi Från janusinfo i app

CoPE Smidig app för att snabbt få fram barndoser. Lätt värt de ca 15kr det kostar.

Care to translate Översättningsapp som kan vara bra i akuta situationer.

MDCalc Smidig app som har nästan alla validerade bedömningsinstrument. Tips är att stjärnmärka de du vill ha lättast tillgängliga.

Strama nationell och Strama Örebro Strama är väl ett måste.

Blodgastolkning Det kan låsa sig för alla. En bra app för att tolka blodgas.

Bra böcker/häften att ha i fickan:

https://akutboken.se/

Akut internmedicin och Akut kirurgi

Akut pediatrik, kompendium

Om man vill ta nästa steg och verkligen är intresserad av akutsjukvård: Eric Dryver – Emergency Medicine Checklist Compendium. Finns att köpa på nätet.