Akut anamnes – MAPLES / OPQRST

Hur tar du en anamnes som är så pass precis och tillräcklig men samtidigt så snabb så att den inte förlänger tiden till en korrekt handläggning hos den akut dåliga patienten?

Hur kan man ställa frågor samtidigt som en undersökning och åtgärder görs, tex enligt ABCDE? Även om du inte misstänker sviktande vitalfunktioner så kanske du vill styra anamnestagandet för det nämnt ovan eller för att du har flera otriagerade patienter utanför som söker akut vård. Du vill inte fråga för mycket, prata om samma sak igen eller få en alltför bristfällig anamnes.

Det finns många olika strategier om hur du kan ta en anamnes i akuta situationer. SAMPLER och MAPLES är kända och välprövade metoder för att få en snabb övergipande anamnes. OPQRST+ är en metod för mer symtombaserad anamnes, särskilt validerad för “bröstsmärta”.

Artikeln ovan, “Beslutsfattande på akuten,” beskriver hur ett anamnestagande enligt ovan kan ske. Även appen Ambulans Örebro har bra och lättförståerlig information.

Ett grundläggande psykiskt status/anamnes och särskilt suicidtrappen/suicidstegen är såklart ett måste att behärska (se Swesems dokument som finns ovan).

Dokument: