ABCDE – Initialt omhändertagande

ABCDE-kort för fickan:

Bra sidor för mer information:

Första hjälpen — akuten.li

Chock, PEA, PREM, PRES och vad gör man egentligen?

Kemisk olycka i korthet, AHLS

FöreläsningarFörklaring
ABCDE introABCDE – Läkarprogrammet Örebro t11 ht2022
 ABCDE – intro video (400mb) ABCDE – Läkarprogrammet Örebro t11 ht2020 (video) 
ABCDEABCDE, Uppsala 
ChockOdifferentierad chock, Läkarprogrammet Örebro t7 
ABCDEABCDE t11, Linköping 
Initialt omhändertagandeFöreläsning för AT-läkare Lund
ABCDE-kurs WHOWHO’s kurs i abcde

Filmer:

ABCDE basalt UU

ABCDE-Airway

ABCDE-Breathing

Första hjälpen akuten.li

Demo larmfall under utbildningsvecka [ST-utbildning]

Resus The First Five Minutes

Assessing the sick patient

Dokument: