Feedback på akuten

Syftet är att bidra till ett feedbackvänligt klimat för läkarstudenter, spec.ssk och läkare