Välkommen till akuten

För läkarstudenter t11, Örebro Universitet
/Patrik H, ST-läkare/diversearbetare